Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck in Schijndel van Peter Vink

Zorgverzekeringen

Met alle zorgverzekeringen zijn overeenkomsten afgesloten in 2020 en 2021

 

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering, dus niet voor de aanvullende verzekering.