Zorgverzekeringen

Met alle zorgverzekeringen zijn overeenkomsten afgesloten in 2022

 

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering dus alleen chronische indicaties, dus niet voor de aanvullende verzekering.