Neurologische indicaties

Neurologische indicaties:

Cervicaal syndroom/brachialgie (nekpijn met uitstraling in armen)
Nekhernia     nekhernia bron ned.ver.neurochirurgen
Ischialgie/radiculair syndroom (uitstraling in het been)
Hernia

                                 uit de scheur komt de HNP (Hernia) 

Migraine
C.V.A. (herseninfarct)
Whiplash (scrol naar beneden voor meer info)
Spierziekten
Chronische pijn ( zie specialisaties)
MS Multiple sclerose ( zie specialisaties en scrol naar beneden)
M.Parkinson ( scrol naar beneden voor info)
Thoracic outlet syndroom ( afknelling zenuwen in nekschouder gebied)
WHIPLASH
 
Nekpijn, hoofdpijn, verminderde beweeglijkheid in de nek, tintelingen in de hand, duizeligheid,
concentratieproblemen en veel meer ...WHIPLASH.

Wat is WHIPLASH en wat heeft Oefentherapie Mensendieck u te bieden?

WHIPLASH - iedereen kent het woord, maar velen weten niet precies wat het betekent.

In dit artikel vertel we u wat meer over WHIPLASH en over de rol van de Oefentherapeut Mensendieck
 
WHIPLASH = een zweepslag
WHIPLASH betekent letterlijk zweepslag: er is een plotselinge slingerbeweging van het hoofd en de nek
ten opzichte van de romp.
Hierdoor kan een verrekking of verstuiking van de nek ontstaan.
 
Hoe ontstaat WHIPLASH - oorzaak en gevolgen
WHIPLASH letsel ontstaat meestal door een aanrijding, met name een kop-staartbotsing: daarbij wordt
het hoofd plotseling sterk naar achteren en dan naar voren geslingerd.
Ook een ongeluk op het werk, thuis of bij het sporten kan een nekverstuiking tot gevolg hebben.
Bij WHIPLASH letsel kunnen beschadigingen optreden in de spieren, de banden en de gewrichten van de nek.
Soms kunnen ook het ruggenmerg, de hersenzenuwen of gebieden in de hersenstam beschadigd zijn.
 
Klachten:
Direct na het ongeval hebben de meeste mensen weinig of geen klachten, maar binnen 24 uur kan het beeld van nekstijfheid, nekpijn en hoofdpijn ontstaan, soms in combinatie met duizeligheid of misselijkheid.
Gelukkig verdwijnen de meeste klachten weer binnen enkele weken.
Blijven ze langer bestaan, dan verdwijnen ze bij 80 van de 100 mensen binnen twee jaar.
Een enkele keer blijven de klachten bestaan of worden ze zelfs erger: er kunnen evenwichtsstoornissen,
concentratieproblemen, vermoeidheid en overgevoeligheid voor licht en geluid ontstaan.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijks leven.
Gelukkig kunt u zelf heel veel aan de klachten doen.

Oefentherapie Mensendieck

De Oefentherapeut Mensendieck leert u oefeningen om klachten ten gevolge van WHIPLASH te verhelpen ofte verminderen.Daarnaast leert u hoe u houdingen en bewegingen kunt verbeteren die voor u van belang zijn en die samenhangen met uw klachten.Oefentherapie Mensendieck is een individuele therapie.De Oefentherapeut begeleidt u in het vinden van een evenwicht tussen wat uw lichaam aan kan (belastbaarheid) en wat u doet (belasting).

Behandeling

Het is van belang dat u leert hoe u zelf geleidelijk uw activiteiten weer kunt opbouwen.
De Oefentherapeut Mensendieckgeeft u daarbij een stevige ondersteuning binnen uw eigen grenzen.
De behandeling is breed. Er wordt niet alleen veel geoefend, maar u krijgt ook voorlichting: u leert hoe
bij WHIPLASH letsel het herstel doorgaans verloopt en hoe u dit proces zelf kunt stimuleren:
• u krijgt inzicht in factoren die uw klachten beïnvloeden
• u leert hoe u uw klachten door goede dagelijkse houdingen en bewegingen kunt verminderen
• u leert door ontspannings- en ademhalingsoefeningen zelf met uw klachten om te gaan
• u krijgt oefeningen om uw evenwicht te verbeteren.

Verwijzing en vergoeding

Voor de behandeling van een Oefentherapeut Mensendieck heeft u een 1e verwijzing van de specialist nodig om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie, vanuit de basisverzekering.Komt U via de huisarts dan zal de vergoeding ten laste van de aanvullende verzekering komen.

 

 

M. Parkinson: nieuwe richtlijnen Mensendieck

 Patienten met M. Parkinson en hebben vaak last van loopstoornissen. Het is een bekend verschijnsel: Men staat soms bevroren aan de grond. De deurbel gaat, waarop men denkt:  snel, ze staan te wachten. En dan lukt het lopen niet meer. De emoties lopen hoog op: paniek, boosheid, onmacht.

Door de behandeling lukt het beter zichzelf meer te concentreren op hoe je naar de bel gaat, in plaats van te blijven hangen in de gedachte dat je snel naar de bel toe moet. Men geeft zichzelf de instructie: Rechtop,ontspanenen (=gewicht overbrengen), een (=zogenaamd ergens overheen stappen) twee-drie-vier (=doorlopen). Want lopen, dat gaat niet meer vanzelf. Het helpt  om je aandacht te richten op die dingen die het vanzelf-lopen uitlokken. We oefenen met cues, met het visualiseren van de beweging, met doelgericht bewegen, met ontspannen, en we herhalen veel zodat het geleerde altijd paraat is en blijft. Hoe dan ook; je kan er beter door lopen.

 Het oefenen van het lopen is maar een van de mogelijke oefendoelen, en het werken met bewegingsstrategieen is maar een van de mogelijke oefenvormen van de oefentherapie Mensendieck. Sinds juli 2005 zijn er officiele richtlijnen geformuleerd voor oefentherapeuten Mensendieck bij de behandeling van patienten met M. Parkinson. De hierin beschreven behandeldoelen hebben betrekking op de volgende probleemgebieden: transfers, lichaamshouding, balans, lopen, conditie/activiteiten-niveau, vallen, reiken/grijpen/manipuleren of verplaatsen van voorwerpen en decubitus. Met de richtlijn beoogt de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) de uniformiteit en kwaliteit van de oefentherapeutische zorg te bewaken en te bevorderen.

 Oefentherapeuten Mensendieck zijn al een eeuw specialist op het gebied van oefentherapie en hebben veel ervaring met het oefenen met Parkinson-patienten. Dat zij daarbij zulke goede resultaten hebben, komt doordat zij van huis uit gewend zijn te werken aan het houdings- en bewegingsgedrag. Want, bij Parkinson-patienten geldt -nog meer dan bij andere  patientencategorieen- dat wat in de oefenzaal goed gaat, niet zonder meer thuis kan worden toegepast.

Binnen het omschreven kader van de richtlijn, is de oefentherapeutische behandeling individueel gericht en kiest de oefentherapeut Mensendieck de oefensituaties die aansluiten bij de mogelijkheden en omstandigheden van de patient. De verschijningsvorm van M. Parkinson is ook wel heel divers. Bij de individuele behandeling wordt gezocht naar de persoonlijke cognitieve bewegingsstrategieen en cues die voor die patient betekenis hebben. Ter illustratie: Een patient oefent thuis het starten met lopen met een lage hindernis waar je overheen moet stappen. Het omdraaien oefenen we door stapjes te maken om een bepaalde obstakel. Dus overal waar je komt liggen zogenaamde bekende obstakels; dat zijn voor de persoon relevante cues.

 Op deze, en vele andere manieren kunnen oefentherapeuten Mensendieck een wezenlijke bijdrage leveren aan het beter bewegen van patienten met M. Parkinson. Oefentherapeuten Mensendieck Mutiple sclerose (MS) (scrol naar beneden voor meer info)

 

MULTIPLE SCLEROSE (MS)

Krachtsverlies, spierspasmen, coordinatiestoornissen en extreme vermoeidheidsklachten MULTIPLE SCLEROSE.

Wat is MS en wat heeft Oefentherapie Mensendieck u te bieden?
MS is een aantasting van het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg.
De oorzaak is onbekend, de gevolgen kunnen zich overal in het lichaam voordoen.
Bij iedereen verloopt de ziekte weer anders. Ook de ernst van de verschijnselen varieert.
Er zijn mensen zonder klachten of  met klachten die weer verdwijnen, maar ook met blijvende klachten en functieverlies.
 

Klachten

Bij een chronische aandoening zoals MS heeft u (steeds) minder energie te besteden. Dit leidt tot de voor MS zo kenmerkende extreme vermoeidheidsklachten.

De spierproblematiek van de MS-pati´┐Żnt bestaat uit krachtsverlies, spierspasmen en coordinatiestoornissen. Sommige bewegingen kunnen ook pijnlijk worden.

Ook incontinentie is een veel voorkomende klacht.

 Oefentherapie Mensendieck

De oefentherapeut Mensendieck leert u anders met uw energie om te gaan en laat u binnen uw grenzen en onder begeleiding bewegen. Tijdens de behandeling wordt gewerkt aan de houding; een goede houding geeft een betere balans en evenwicht.

Samen met u zoekt de oefentherapeut naar geschikte oplossingen, niet alleen op het vlak van bewegingsmogelijkheden maar ook in de aanpassingen in huis en op het werk.

Om dat laatste te realiseren zal de oefentherapeut zo nodig contact zoeken met huisarts, ergotherapeut en/of specialist.

Behandeling

  • De oefentherapie is gericht op:
  • het aanleren van een efficient houding- en bewegingspatroon
  • het verbeteren van de algemene conditie
  • het verbeteren / behouden van de beweeglijkheid van de gewrichten
  • het verbeteren / behouden van de spierkracht
  • het bevorderen van het evenwichtsgevoel
  • het aanleren van ontspanningstechnieken
  • het trainen van de dagelijkse bewegingen, zoals lopen, bukken, opstaan e.d.
  • het zelfstandig kunnen functioneren
  • het bevorderen van het geestelijk welzijn; meer voldoening, zelfvertrouwen en levensplezier

 

Verwijzing en vergoeding

Voor de behandeling van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft u een verwijzing van de specialist nodig

Maak jouw eigen website met JouwWeb