In Balans

 

In Balans is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico.

Tijdens In Balans gaan ouderen in een groep, en onder begeleiding van een oefentherapeut en In Balans docent aan de slag om de kans op een val zo klein mogelijk te maken.

In Balans is een groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij ouderen door middel van bewustwording van risicofactoren
en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.

Het beweegprogramma richt zich op het dagelijks bewegen van ouderen en streeft er naar een positieve bijdrage te leveren aan het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor participatie in de samenleving.

Het beweegprogramma is voor ouderen uitgewerkt in een cursusboek.

 

In Balans is een product van VeiligheidNL.